Firma Produkty Wymienniki ciepła

Wymienniki ciepła

Firma jest dostawcą wymieników ciepła

 

Dostarczamy aparaty przemysłowe; wymienniki ciepła, ich podzespoły i części zamienne instalacji procesowych dla branży hutniczej, chemicznej,
petrochemicznej, rafineryjnej, energetycznej i gazownictwa, a także uzdatniania
wody.

Wytwarzane urządzenia spełniają wymagania europejskich i krajowych
przepisów, podlegają odbiorom Urzędu Dozoru Technicznego lub innych
jednostek notyfikowanych.

 

Realizacja zamówienia może obejmować

  • uzgodnienia techniczne
  • obliczenia cieplno-przepływowe i wytrzymałościowe
  • dobór technologiczny
  • projekt techniczny
  • zatwierdzenie dokumentacji przez jednostkę notyfikowaną
  • produkcja
  • dostawa
  • montaż
  • odbiór aparatu przez jednostkę notyfikowaną
  • zastosowanie odlewów trudnościeralnych