Firma Rynki & Branże Transportowy

Transportowy

Firma dostarcza części zamienne oraz konstrukcje  stalowe dla
rynku transportowego.

Codziennie setki ton są przewożone, wzrasta liczba samochodów na
drogach, zapewnienie dostaw części spawanych dla firm z sektora
transportowego wymaga zastosowania innowacyjnych rozwiązań. Budochem
obsługuje te firmy zapewniając najwyżej jakości produkty i usługi.