Firma Rynki & Branże Surowcowy

Surowcowy

Firma dostarcza części zamienne dla rynku surowcowego.

Sektor surowcowy znajduje się w dynamicznym rozwoju rosnące
zapotrzebowanie na wydobywane surowce w tym węgla, miedzi, piasówi,
zwirów, wymaga realizacji produkcji znajdującej się pod ciągłym
obciążeniem. W tej gałęzi przemysłu maszyny muszą być efektywne
i niezawodne