Firma Usługi & Serwis Spawanie

Spawanie

Firma wykonuje prace spawalnicze konstrukcji stalowych oraz dostarcza gotowe elementy dla wielu gałęzi przemysłu.

Nasza firma posiada wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę spawaczy z uprawnieniami UDT. Szczególną uwagę przykładamy do spawalnictwa,
podnoszenie kwalifikacji kadry technicznej oraz pracowników produkcyjnych,
tak aby ich wiedza oraz umiejętności były odpowiedzią na potrzeby Klientów
oraz aktualnych przepisów

Firma specjalizuje się w pracach spawalniczych konstrukcji stalowych,
maszyn i urządzeń przemysłowych. Różnorodność realizowanych zleceń
pozwala nam podnosić kwalifikacje i kompletować doświadczenie co
skutkuje znajomością wielu technologii stosowanych w spawalnictwie.

Posiadamy aktualne uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego na:
modernizację, naprawy oraz wytwarzanie w zakresie wykonastwa:

 • kotłów parowych i wodnych
 • stałych zbiorników ciśnieniowych
 • zbiorników bezciśnieniowych, w tym przeznaczonych do magazynowania materiałów niebezpiecznych o własnościach trujących lub żrących oraz materiałów ciekłych i palnych
 • elementów ciśnieniowych i rurociągów

 

Prace spawalnicze wykonujemy w oparciu o:

 • posiadane uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego
 • posiadanych technologi spawania WPQR
 • spawania łukowego w osłonie gazów aktywnych
 • duże doświadczenie gwarancją jakości świadczonych usług
 • spawacze posiadający odpowiednie uprawnienia UDT
 • najwyższą jakość oraz trwałość wykonywanych spoin
 • spawanie łukowe stali nierdzewnej i węglowej
 • zaplecze techniczne i rozbudowany park maszynowy

 

 

Praces spawalniczy wykonujemy w oparciu o:

 • rawidłowo dobrany materiał spawalniczy do materiałów spawanych
 • dobranej metody spawania do wyrobów spawanych
 • obranych zmiennych spawania, w celu uzyskania odpowiednich własności spoiny (np. twardości, udarności, liczby ferrytycznej, itp.)
 • badań DT I NDT
 • zakresie dokumentacji powykonawczej projektu
 • zakresie nadzoru spawalniczego