Firma Firma Przetargi

Przetargi

Przetargi

Zapytania Ofertowe.

 

W związku z planowanym przez przedsiębiorstwo BUDOCHEM, aplikowaniem o środki w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, przedstawiamy  zapytanie ofertowe dotyczącym wykonania prac badawczo-rozwojowych w następującym zakresie:

Zapytania ofertowe

Postępowania otwarte. Data publikacji 19/11/2015

Treść zapytania do pobrania:

kw2 Zapytanie Ofertowe 2.3.2. Bony na inowacjie dla MŚP