Firma Usługi & Serwis Prace remontowe

Prace remontowe

Firma wykonuje prace remontowe dla zakładó produkcyjnych,
chemicznych i wielu inych gałęzi przemysłu

Firma uczestniczy w remontach w Zakładach produkcyjnych, chemicznych,
gdzie dostarczamy cześci i urządzenia takie jak kotły, kondensaty,
chłodnice, wymienniki ciepła, elementy rurociągów parowych
i wysokociśnieniowych.

Firma Budochem świadczy kompleksowe usługi w zakresie remontów,
modernizacji, konserwacji maszyn i urządzeń przemysłowych a także
wykonawstwa i montażu konstrukcji stalowych.

Posiadamy aktualne uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego na:
modernizację, naprawy oraz wytwarzanie w zakresie montażu:

 • kotłów parowych i wodnych
 • stałych zbiorników ciśnieniowych
 • zbiorników bezciśnieniowych, w tym przeznaczonych do magazynowania materiałów niebezpiecznych o własnościach trujących lub żrących oraz materiałów ciekłych i palnych
 • elementów ciśnieniowych i rurociągów

 

Zakres prac remontowych:

 • możiwości technologiczne
 • prace serwisowe i remontowe maszyn
 • zespoły wykonawcze o wysokich kwalifikacjach
 • duże doświadczenie gwarancją jakości świadczonych usług
 • wykonawstwo warsztatowe części zamiennych
 • serwis kruszarek, filtrów, lejów zasypowych
 • wykonujemy prace remontowe zbiorników, wymienników i całych instalacji
 • testujemy i dokonujemy rozruchów wyremontowanych maszyn