Hutniczy

Firma dostarcza cześci do przemysłu metalurgicznego, dostawa komponetów i urządrzeń przeznaczonych na remont instalacji stanowi kluczowy element dla huty. Produkcja stali wymaga dostosowania i ciągłej modernizacji lini produkcyjnej a co za tym idzie dostawy wysokiej jakości części.

wiecej

Chemiczny

W szeregu wymagających zastosowań części zamiennych w przemyśle chemicznym oraz procesowy gdzie bezpieczeństwo eksploatacji odgrywa kluczową rolę firma Budochem produkuje części zamienne z zachowaniem najwyższych standardów jakości oraz wykorzystując swój Know-How z zakresu materiałoznawstwa.

wiecej

Energetyczny

Produkty firmy znajdują zastosowanie w elektrowniach i elektrociepłowniach dostarczamy części i urządzenia takie jak kotły, kondensaty, chłodnice, wymienniki ciepła, elementy rurociągów parowych i wysokociśnieniowych.

wiecej

Naftowy

Firma dostarcza części zamienne dla rynku naftowego. Wydobycie ropy naftowej staje się coraz trudniejsze, zapotrzebowanie na ten cenny surowiec wzrasta udział naszejj firmy w dostawie części dla przemysłu naftowego również ciągle rośnie.

wiecej

Kolejowy

Firma dostarcza części zamienne dla rynku kolejowego. Wydobycie ropy naftowej staje się coraz trudniejsze, zapotrzebowaniei na ten cenny surowiec wzrasta udział naszejj firmy w dostawie części dla przemysłu naftowego również ciągle rośnie.

wiecej

Surowcowy

Sektor surowcowy znajduje się w dynamicznym rozwoju rosnące zapotrzebowanie na wydobywane surowce w tym węgla, miedzi, piasówi, zwirów, wymaga realizacji produkcji znajdującej się pod ciągłym obciążeniem.

wiecej

Transportowy

Codziennie setki ton są przewożone, wzrasta liczba samochodów na drogach, zapewnienie dostaw części spawanych dla firm z sektora transportowego wymaga zastosowania innowacyjnych rozwiązań.

wiecej

Budowlany

Branża budowlana jest odbiorcą konstrukcji stalowych dla budownictwa przemysłowego oraz komercyjnego. Terminy relaziacji inwestycji wymagają dostawy konstrukcji spawanych na teren budowy terminowo i zgodnie z dokumentacjią. Firma dostarcza gotowe elementy hal, budynków, zadaszeń i innych używanych w budownictwie.

wiecej

Recyklingowy

Branża recyklingowa to młoda branża która jest jedną z bardziej wymagających jeśi chodzi o zastosowanie materiłów trudnościeralnych.

wiecej

Cementowy

Branża cementowa jest jedną z podstawowych gałęzi przemysłu. Cement stanowi główny komponent sektora budowlanego a co za tym idzie wymaga dostawy częsci zamiennych. Dostawa części wymaga selektywnego doboru materiałów przy dostawie silosów, zbiorników magazynowych, taśmociągów i innych elelmentów cementowni.

wiecej

Górniczy

Przemysł górniczy to branża gdzie wytwarzanie urządzeń technologicznych, kompletnych linii oraz części zamiennych dla przemysłu górniczego wymaga zastosowania najlepszych materiałów oraz pracy wysoko wyspecjalizowanej kadry.

wiecej