Firma Rynki & Branże Kolejowy

Kolejowy

Firma dostarcza części zamienne dla rynku kolejowego.
 

 
Wydobycie ropy naftowej staje się coraz trudniejsze, zapotrzebowaniei na ten
cenny surowiec wzrasta udział naszejj firmy w dostawie części dla przemysłu
naftowego również ciągle rośnie.