Firma Firma Historia Zakładu

Historia Zakładu

Zakład Konstrukcji Stalowych Budochem powstał w drugiej
połowie lat 90-tych.

 

b9
 

Zakład Konstrukcji Stalowych Budochem powstał na bazie Przedsiębiorstwa
Budowlano-Montazowego “Budo-Chem” Sp. z o.o. w drugie połowie lat 90-tych.

Firma poprzez rozwój działalności i zwiększenie wachlarza usług kładzie
nacisk na wysoka jakość oraz satysfakcję klienta.

Stale doskonalimy swoje działania dostosowując ofertę do zmieniających
się warunków na rynku konstrukcyjno budowlanym i rosnących wymaganiom
inwestora.