Firma Rynki & Branże Energetyczny

Energetyczny

Firma dostarcza części zamienne dla rynku energetycznego.

Produkty firmy znajdują zastosowanie w elektrowniach i elektrociepłowniach
dostarczamy części i urządzenia takie jak kotły, kondensaty, chłodnice,
wymienniki ciepła, elementy rurociągów parowych i wysokociśnieniowych.