Firma Rynki & Branże Chemiczny

Chemiczny

Frma dostarcza części zamienne dla rynku chemicznego.
 

 
W szeregu wymagających zastosowań części zamiennych w przemyśle
chemicznym oraz procesowy gdzie bezpieczeństwo eksploatacji
odgrywa kluczową rolę firma Budochem produkuje części zamienne
z zachowaniem najwyższych standardów jakości oraz wykorzystując
swój Know-How z zakresu materiałoznawstwa.