Firma Firma Jakość

Jakość

Zakładowa kontrola jakości.

 

Żywotność i niezawodność konstrukcji spawanych zależy przede wszystkim od jakości
ich wykonania oraz warunków eksploatacji. Aby wyeliminować prawdopodobieństwo
zainicjowania pęknięć, szczególnie starannie muszą być wykonane konstrukcje
narażone na oddziaływanie znacznych i różnorodnych obciążeń.

Konstrukcje spawane dostarczane przez firmę Budochem podczas całego procesu
wykonania warsztatowego i prace spawalniczych podlegają kontroli.

Zakładowa kontrola jakości po zakończeniu cyklu spawania wykonuje badaniom
nieniszczącym, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm, przepisów a także
warunków technicznych wykonania i odbioru.